CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Library-Centric Software Design

Joshua Bloch ; Jaakko Järvi ; David Musser ; Sibylle Schupp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Jeremy Siek
OOPSLA Companion 2006 (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-28.
CPL Pubid: 25976