CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Usable multimodal documentation device design for fire-fighters

Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
APCHI 2006, The 7th Asia-pacific Conference on Computer human Interaction, October 11-14, 2006, Taipei, Taiwan (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-28. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 25975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur