CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traffic safety – How to prevent neck injuries (whiplash)

Per Lövsund (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
The Euroscience Open Forum, ESOF 2006. Munich July 19, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-28. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 25973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur