CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How big is the Step from Driving Simulators to Driving a Car?

Ing-Marie Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, the Netherlands, July 10-14 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-28. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 25971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur