CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing Human Interface in Speech Technology

Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Springer Science+Business Media p. 400. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-28. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 25970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur