CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ständig förbättring och dess rötter i pragmatismen

Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Christina Mauléon (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Elg, M., Gautherau, V., Witell, L. (2007). Att Lyckas med Förbättringsarbete - Förbättra, Förändra, Förnya (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-28. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 25969

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur