CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitet från behov till användning, 4:e upplagan

Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; B Klefsjö
: Chalmers University of Technology, 2007.
[Bok]


Denna post skapades 2007-01-28. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 25968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur