CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphical Techniques for Analysis of Data from Repairable Systems

P.-A. Akersten ; Bo Bergman (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; B Klefsjö
Balakrishnan, N. and Rao, C.R., Handbook of Statistics, Vol 20, Advances in Reliability., Elsevier Science B. V. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-28. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 25967

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Annan matematik
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur