CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A methodology for multi-characteristic system improvement with active expert involvement

P Persson ; P Kammerlind ; Bo Bergman (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
Qual. Reliab. Engng Int Vol. 16 (2000), 5, p. 405-416.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-28. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 25966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur