CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arabic Resource Grammar

Aarne Ranta ; Ali El Dada (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Arabic Language Processing (JETALA), 5-6 June 2006, IERA, Rabat, Morocco (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Arabic , software library, grammatical framework . localizationDenna post skapades 2007-01-26. Senast ändrad 2009-01-19.
CPL Pubid: 25962

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur