CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Press forming of commingled yarn based composites: The preform contribution

Maciej Wysocki ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Composites Science and Technology Vol. 67 (2007), 3-4, p. 515-524.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-26. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 25950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur