CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den hållbara staden: Ett nätverk av urbana gränssnitt mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter

The Sustainable City: A Network of Urban Interfaces Between Ecological, Economic and Social Aspects

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur)
Det nya stadslandskapet: Texter om kultur, arkitektur, planering/Wetterberg, Ola p. 135-156. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-26.
CPL Pubid: 25944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur