CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urban Support Systems: Social and Technical, Socio-Technical or Sociotechnical?

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-26. Senast ändrad 2011-02-24.
CPL Pubid: 25943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur