CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LOKOMOTIV – Motiv för lokalt organiserade kretslopp i Bergsjön: En studie om avfallshantering

LOCOMOTIVE – Motives for Locally Organised Cycles in Bergsjön: A Study on Waste Management

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur) ; Henriette Söderberg (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-26. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 25942

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur