CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonequilibrium plasmons and transport properties of a double-junction quantum wire

J. U. Kim ; Ilya V. Krive ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Low Temperature Physics Vol. 32 (2006), p. 1158-1176.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-26. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 25937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur