CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural Evolution of Central Pattern Generators for Bipedal Walking in 3D Simulation

Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jimmy Pettersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Almir Heralic ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proc. of the 2006 IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2006), Taipei, Taiwan p. 227-234. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Bipedal robots, Autonomous RobotsDenna post skapades 2007-01-26.
CPL Pubid: 25936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur