CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving generalization in a behavioral selection problem using multiple simulations

Jimmy Pettersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proc. of the Joint 3rd International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and the 7th International Symposium on advanced Intelligent Systems (SCIS & ISIS 2006), Tokyo, Japan p. 989-994. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-26.
CPL Pubid: 25935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur