CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A General-purpose Transportation Robot: An Outline of Work in Progress

Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jimmy Pettersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proc. of the 15th International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN 06), Hatfield, United Kingdom p. 722-726. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Autonomous Robots, Behavior SelectionDenna post skapades 2007-01-26.
CPL Pubid: 25933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur