CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Macroeconomic time series prediction using prediction networks and evolutionary algorithms

Peter Forsberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proc. of Computational Finance 2006, London, 2006 p. 403-411. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-26.
CPL Pubid: 25932

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik

Chalmers infrastruktur