CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interpretation of Dispersion Effects in a Robust Design Context

Martin Arvidsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Journal of Applied Statisitcs Vol. 33 (2006), 6, p. 623-627.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 25931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur