CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error detection with a class of cyclic codes

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Stefan Dodunekov
Proc. 4th International Workshop on Optimal Codes and Related topics, 2005, Pamporovo, Bulgarian p. 127-132. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-25.
CPL Pubid: 25929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur