CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the error-detecting performance of some classes of block codes

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematisk statistik) ; Stefan Dodunekova ; Evgenia Nikolova
Problems of Information Transmission Vol. 40 (2004), 4, p. 356--364.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We establish the properness of some classes of binary block codes with symmetric distance distribution, including Kerdock codes and codes that satisfy the Grey-Rankin bound, as well as the properness of Preparata codes, thus augmenting the list of very few known proper nonlinear codes.

Nyckelord: error detection, proper code,Grey-Rankin bound, weight distributionDenna post skapades 2007-01-25. Senast ändrad 2007-06-01.
CPL Pubid: 25923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur