CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First Odin sub-mm retrievals in the tropical upper troposphere: humidity and cloud ice signals

Mattias Ekström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Bengt Rydberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Atmospheric Chemistry and Physics (1680-7316). Vol. 7 (2007), 2, p. 459-469.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Odin, atmosphere, sub-millimetre, tropospheric humidity, remote sensingDenna post skapades 2007-01-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25919

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Klimatforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Satellite measurements of upper tropospheric water