CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulation of the Transient Flow around a Submarine during Maneuver

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Niklas Alin ; Christer Fureby (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Urban Svennberg ; William Sandberg ; Ravi Ramamurti
45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25914

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur