CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Novel Residual Based Subgrid Modelling Based on Multiscale Techniques

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Mats Larson
8:th Numerical Towing Tank Symposium, NuTTS06, Le Croisic, France (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25912

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur