CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propeller Flow Field Analysis using LES with a rotating mesh

Mattias Liefvendahl ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Niklas Wikström
26th ONR Symposium on Naval Hydrodynamics, Rome, Italy (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur