CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eddy Current Computations Using Adaptive Grids and Edge Elements

Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik) ; Rickard Bergström (Institutionen för matematik) ; Claes Johnson (Institutionen för matematik) ; Mats G. Larson (Institutionen för matematik) ; Klas Samuelsson (Institutionen för matematik)
IEEE Transactions on Magnetics Vol. 38 (2002), 2, p. 449.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-25. Senast ändrad 2009-01-23.
CPL Pubid: 25910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik (1900-2004)
Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur