CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Glycation on the Structure and Dynamics of DNA: A Critical Spectroscopic Approach

Bidisa Sengupta (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Takashi Uematsu (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry B (1520-6106 ). Vol. 111 (2007), 3, p. 646-651.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: DNA solutions, gycation, collective dynamics, agarose gel electrophoresis, photon correlation spectroscopyDenna post skapades 2007-01-24. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25903

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur