CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power Laws in the Dynamics of Polymer Solutions

Takashi Uematsu (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Magnus Nydén (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
AIP Conference Proceedings (0094-243X). Vol. 708 (2004), p. 205-208.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: polymer solutions, gels, collective dynamics, photon correlation spectroscopy, pfg-NMRDenna post skapades 2007-01-24. Senast ändrad 2011-02-17.
CPL Pubid: 25902

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Makromolekylfysik

Chalmers infrastruktur