CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects on Backscattering on One-Dimensional Electron Beam Transport

Fredrik Andersson (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Håkan Smith (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
Nuclear Science and Engineering Vol. 142 (2002), p. 150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-24.
CPL Pubid: 25898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur