CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate solutions of two-way diffusion equations

Fredrik Andersson (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Håkan Smith (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
Physical Review E Vol. 65 (2002), p. 036502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-24.
CPL Pubid: 25897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur