CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural Investigation of Protective and Non-Protective Oxides on 11% Chromium Steel

Fang Liu (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Jun Eu Tang (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Torbjörn Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Sead Canovic (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Karin Segerdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Oxidation of Metals Vol. 66 (2006), 5-6, p. 295-319.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-23.
CPL Pubid: 25896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microscopy of high temperature oxidation of iron and some stainless steels