CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low Soot, Low NOx in a Heavy Duty Diesel Engine Using High Levels of EGR

Malin Alriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning ; Extern) ; Tanja Rente (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
SAE fuels and lubricants, San Antonio, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: diesel combustion, low temperature combustion, low soot, low NOxDenna post skapades 2007-01-22. Senast ändrad 2010-10-25.
CPL Pubid: 25892

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


An Investigation of Low Temperature Combustion Using high Levels of EGR