CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low Temperature Combustion in a Heavy Duty Diesel Engine Using High Levels of EGR

Malin Alriksson (Extern ; Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
SAE world congress, Detroit, April 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: diesel combustion, low temperature combustion, EGR, low soot, low NOxDenna post skapades 2007-01-22.
CPL Pubid: 25891

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


An Investigation of Low Temperature Combustion Using high Levels of EGR