CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electrons generation in a cooling plasma

Håkan Smith (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
Conference proceedings: 46th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, Savannah p. CP1.034. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-22. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur