CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Load Modulated High Efficiency Power Amplifier

Fabien Lepine (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Rik Jos
European Microwave Conference 2006 Manchester (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 25887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur