CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel high purity, highly efficient, broadband MMIC frequency multiplier implemented in metamorphic HEMT technology

Andreas Ådahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
RFIC symposium 2006 San Francisco (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 25886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur