CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Reliable K-band Sub-harmonic Mixer for Satellite Converters

Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Andreas Ådahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Compound Semiconductor Integrated Circuit Symosium CSICS 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 25885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur