CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CMOS devices and circuits for microwave and millimeter wave applications

Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Bahar M. Motlagh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anowar Masud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Hans-Olof Vickes (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Asia Pacific Conference APMC 2006 Yukohama (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 25884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur