CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacity-controlled ground source heat pumps in hydronic heating systems

Fredrik Karlsson ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
International Journal of Refrigeration (0140-7007). Vol. 30 (2007), 2007, p. 221-229.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Heat Pump, Ground Source, Heating, Survey, Control, Variable SpeedDenna post skapades 2007-01-19. Senast ändrad 2008-02-07.
CPL Pubid: 25880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur