CPL - Chalmers Publication Library

Capacity-controlled ground source heat pumps in hydronic heating systems

Författare och institution:
Fredrik Karlsson (-); Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Publicerad i:
International Journal of Refrigeration, 30 ( 2007 ) s. 221-229
ISSN:
0140-7007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Byggnadsteknik
Nyckelord:
Heat Pump, Ground Source, Heating, Survey, Control, Variable Speed
Postens nummer:
25880
Posten skapad:
2007-01-19 11:37
Posten ändrad:
2008-02-07 14:12

Visa i Endnote-format