CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benchmarking - a validation of UTDefect

Jonas Niklasson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Håkan Wirdelius (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
SKI report 2006:30 (ISSN 1104-1374). (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 25879

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur