CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trends in systems and signals - status report prepared by the ifac coordinating committe on signals and systems

Tohru Katayama ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Akiro Sano ; Marco Campi
Annual Reviews in Control Vol. 30 (2006), p. 5-17.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur