CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental and Numerical Investigation of Split Injections at Low Load in an HDDI Diesel Engine Equipped with a Piezo Injector, SAE 2006-01-3433

Rickard Ehleskog (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Sven Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Carlo Rinaldini
SAE Journal of Engines (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-19.
CPL Pubid: 25877

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur