CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scattering of SH waves by isolated cracks using a hybrid approach

Gert Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Jonas Niklasson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Håkan Wirdelius (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
Proc. 5th Int. Conf. on NDE in Relation to Structural Integrity for Nuclear and Pressuised Components (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur