CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System identification of the crankshaft dynamics in a 5 cylinder internal combustion engine

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. 14th IFAC Symposium on System Identification, Newcastle, NSW, Australia (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur