CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scalar Transport in Self-Similar, Developing, Premixed, Turbulent Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Combustion Science and Technology Vol. 179 (2007), p. 91-115.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-19.
CPL Pubid: 25871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur