CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Novel Control of VSC-HVDC for Improving Power Quality of an Industrial Plant

Cuiqing Du (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Evert Agneholm
IECON2006, Paris, France, November 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-19.
CPL Pubid: 25870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur