CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power-Frequency Control for VSC-HVDC during Island Operation

Cuiqing Du (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Math Bollen
IEE ACDC2006, London, UK, March 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-19.
CPL Pubid: 25868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur