CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inverkan av svaveltillsatser på överhettarkorrosion, emissioner och askkvalitet i en bioeldad anläggning

Erik Skog ; Oliver Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Nicklas Folkeson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson ; Jesper Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Carolina Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Evert Ljungström (Extern ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Rapport till STEM (2006)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur