CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Treatment process for MSW combustion fly ash, laboratory and pilot plant experiments

Magda Wilewska-Bien ; M Lundberg ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Waste Management (0956-053X). Vol. 27 (2007), 9, p. 1213-1224.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 25857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur